Aan het E-veld in Terheijden bouwen we 46 nieuwbouwwoningen. Een mooie mix van 10 sociale huurwoningen, 12 rug-aan-rug woningen, 10 hoek- en tussenwoningen en 14 appartementen worden onder leiding van het projectteam gerealiseerd. Voor het einde van het jaar worden alle woningen opgeleverd. We spreken het projectteam in de bouwkeet over het verloop van hun dag.

Het projectteam bestaat, buiten de overige vakmannen, uit projectleider Paul Bink, werkvoorbereider Mark van Meel, uitvoerder Wessel Verschuren en voorman Wesley Thijssen. Een team dat veel met elkaar samenwerkt en al verschillende projecten succesvol met elkaar heeft afgerond. Om 6.30uur wordt de bouwplaats geopend. Alle hekken en keten worden geopend, het koffiezetapparaat wordt doorgespoeld en de koffie wordt klaargezet. Tussen 6.30 en 7.00uur komen alle vaklieden aan en wordt de dag opgestart met een bak koffie. Rond 7.00uur wordt besproken wat de dag brengt. Belangrijke leveringen en instructies staan ook op het planbord in de keet. Iedereen weet wat hij moet doen, de woningen en appartementen worden geopend en het werk kan beginnen.

11-punten overleg

Werkvoorbereider Mark komt rond 7.30uur aan en neemt plaats achter zijn computer. Hij heeft een eigen werkplek in de keet bij uitvoerder Wessel. Na een rondje op de bouwplaats komt Wessel naar binnen. Na een aantal belangrijke telefoontjes start elke dinsdag om 8.00uur het 11-punten overleg, waar projectleider Paul ook bij aansluit. Zoals de naam al suggereert wordt op basis van 11 punten de voortgang van het project besproken. Denk hierbij aan de planning, inzet van personeel, onderaannemers en zzp’ers, maar ook de status van werktekeningen, leveringen en inkopen. Acties worden uitgezet en notulen worden gemaakt. Afhankelijk van de situatie blijft Paul nog op de bouwplaats om mee te kijken naar specifieke aandachtspunten die voortkomen uit het overleg, of hij vertrekt naar kantoor of naar andere projecten en pakt de acties uit het 11-punten overleg later op. Paul is op dit moment verantwoordelijk voor drie lopende projecten, kijkt mee met komende projecten en coördineert de nazorg van opgeleverde projecten.

Werkvoorbereiding vanaf de bouwplaats

Werkvoorbereider Mark blijft heel de dag op de bouwplaats en verricht zijn werkzaamheden vanuit de keet. Zijn werk bestaat uit overleggen met de kwaliteitsborger, acties uit het 11-punten overleg, werkvoorbereiding, inkopen en het maken en controleren van tekeningen. “Het is heel effectief om mijn werk vanaf de bouwplaats uit te voeren. De lijnen zijn kort, je ziet wat er gaande is en bent direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen”. Ook Wesley geeft aan dat het erg prettig werkt. Met vragen over specifieke details of over de werkvoorbereiding kunnen zij direct bij Mark terecht. Als iedereen aan het werk is, maakt Wesley een ronde langs de woningen en appartementen. Hij gaat na of iedereen de juiste spullen heeft, of er nog vragen zijn en pakt wat kleine timmerwerkzaamheden op. Vaak zijn dit voorbereidingen voor het volgende onderdeel. Wesley zorgt dat er in de uitvoering op de werkvloer vooruit wordt gedacht en zorgt dat de plannen worden overgedragen naar de juiste vaklieden. De vaklieden uit de jonge ploeg doen het goed. Iedereen heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheden waar zij zorg voor dragen. Dit varieert van het bestellen van kramerijen, het coördineren van afvalstromen tot het wekelijks schoonmaken van de zaagloods. Wessel: “Als uitvoeder is het genieten om te zien dat de tijd en inspanning in detailplanning en werkvoorbereiding zich naar buiten vertalen. Door het wekelijkse overleg met het projectteam, de nauwe samenwerking met werkvoorbereider en het uitvoerenden team proberen we alle lijntjes kort te houden en iedereen waar nodig weer op scherp te zetten”.

Wet Kwaliteitsborging

Het E-veld is een pilot project voor de Wet Kwaliteitsborging, waarbij de toetsing van bouwtechnische eisen wordt verplaatst van de gemeente naar een onafhankelijke partij, in dit geval wijzelf als aannemer. Wesley en Mark trekken samen op om de kwaliteit goed vast te leggen en te borgen. Hier wordt veel tijd en energie in gestoken, waarbij zaken tot in het diepste detail moeten worden vastgelegd.

Aan een half woord genoeg

Het projectteam is hecht en werkt al lang met elkaar samen. Hierdoor weten zij precies wat ze aan elkaar hebben. Paul: “als ik Wessel en Wesley soms met elkaar hoor communiceren kan ik ze nauwelijks volgen, maar zij hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen”. Het vertrouwen in elkaar is groot en dat werkt prettig. Ook houdt het team wel van een uitdaging. Wessel: “De duurzame wijk brengt de nodige uitdagingen en vernieuwingen met zich mee voor ons als projectteam”. Het kelderdek in het appartementencomplex is 70 centimeter dik, dat maak je niet vaak mee. Maar ook complexe details, vogelkasten en groenvoorzieningen zijn niet alledaags. “De hogere moeilijkheidsgraad van het appartementencomplex daagt mij uit. Het nadenken en sparren over moeilijkere details, logistiek en planning geeft energie”, aldus Wesley. Ook Paul geeft aan dat hij energie krijgt van de uitdagingen met leveranciers en infra. Op het moment zelf is het niet altijd leuk, maar het geeft voldoening als het weer gelukt is met het team. “Als iets tegenzit of misgaat zoeken we naar oplossingen. We blijven er niet in hangen, strooien niet met verwijten, maar besluiten met elkaar: gaan we voor oplossing A, B of C?”. Op deze manier ontstaat een veilige en plezierige sfeer op de werkvloer, wat de kwaliteit van het werk alleen maar ten goede komt.