Privacybeleid

Zwaluwe zorgt voor de waarborging van de privacy rechten van onze werknemers, klanten en partners. Zwaluwe doet er alles aan om vertrouwelijk om te gaan met verzamelde persoonsgegevens en zich te houden aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Rondom gebouwen, op openbare plekken, in winkels en kantoorruimen. Op steeds meer plekken worden camera’s ingezet voor de bewaking van eigendommen en het vergroten van de veiligheid. Zo ook binnen bij Zwaluwe. Zwaluwe streeft ernaar om cameratoezicht alleen toe te passen onder de voorwaarden welke in het reglement cameratoezicht uiteengezet worden.