Na een aantal ledenwissels bestaat de OR nu uit 8 leden uit alle lagen van het bedrijf. Inmiddels zijn zowel Zwaluwe Bouw, Zwaluwe Prefab als Zwaluwe Ontwikkeling  vertegenwoordigd en daar we  zijn erg trots op! Vaak wordt gedacht dat een ondernemingsraad er alleen is voor de werknemers, maar een OR is er ook in het belang van de onderneming.

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van een organisatie. De leden van de OR zijn de ogen en oren. Ze zijn er voor de medewerkers, om ervoor te zorgen dat er naar ze geluisterd wordt, dat hun mening ertoe doet én de OR heeft invloed op beslissingen die de bestuurders van de organisatie nemen.

Persoonlijke beweegredenen

Leden van de OR zijn Dirk Proost, Regina Freijee, Eric Luijkx, Evert Hop, Saba Kljajic, Marijn de Peijper, Fred van Dongen en Eric van Ginneken. Alle bedrijven en geledingen zijn vertegenwoordigd. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen motivatie om zich hier voor in te zetten: Dirk wil met zijn bestuurlijke kwaliteiten graag een steentje bijdragen aan Zwaluwe, Regina vindt het waardevol dat ook Zwaluwe Ontwikkeling vertegenwoordigd is, Evert noemt zijn betrokkenheid bij Zwaluwe als belangrijkste motivatie, Saba vertegenwoordigt de Prefab medewerkers en wil graag meer inzicht in alle processen. Marijn bevordert graag de binding tussen het bouwplaatspersoneel, Eric Luijkx wil graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen Zwaluwe en Fred zoekt naar verbeteringen voor zijn collega’s van de onderhoudsafdeling.

Oneven aantal

‘Binnen Zwaluwe is heel veel, heel goed geregeld. Het bedrijf nóg beter maken en klaarstaan op het moment dat het wél nodig is’ noemt Eric van Ginneken als belangrijkste beweegreden om in 2018 lid te worden van de OR. Eric stroomt eind dit jaar uit, waarna de OR weer uit een oneven aantal bestaat.

Successen

In de afgelopen jaren heeft de OR al veel voor elkaar gekregen. Zo hebben zij er onder andere voor gezorgd dat privé kosten voor de zakelijke lease auto fiscaal aftrekbaar zijn, hebben ze meegedacht met verbetering van de werkkleding en droegen er aan bij dat alle collega’s een maandelijkse bijdrage krijgen voor een sportabonnement. Saba noemt het klimaat in de prefab hal, dat nu door aandacht van de OR op de agenda is gekomen, een grote verbetering. Eric Luijkx is met name bezig geweest met de huisvesting en uitstraling van onze bouwplaatsen. Daarnaast is er veel aandacht voor omgaan met agressie. Fijn dat de OR dit oppakt, maar jammer dat het nodig is.

Toekomst

‘Meedraaien in de OR is boeiend en leerzaam’. De leden van de OR hebben in mei 2023 met elkaar een training gevolgd, waar zij allerlei kennis hebben opgedaan, vraagstukken hebben besproken en speerpunten bepaald. Speerpunten voor de komende periode zijn: omgaan met agressie, beheersbaar houden van werkdruk, verdere verbetering van bedrijfskleding en optimalisatie van de huisvesting en uitstraling van de bouwplaatsen. Ook wil de OR op de Zwaluwe Happy app een OR contactpunt zetten zodat het makkelijker is voor collega’s om de OR te bereiken. Op de Zwaluwe Happy app wordt alle informatie mét en dóór collega’s gedeeld dat het personeel aangaat.

Tot slot

Dankzij het recente ledenverloop staat er nu weer een mooi, divers en stabiel team. Vol enthousiasme denken ze graag maar ook kritisch mee, met als doel dat Zwaluwe ook in de toekomst een fijn bedrijf zal blijven om bij te werken!