Resultaat Gericht Samenwerken

Kwaliteit en efficiëntie vinden we belangrijk bij Zwaluwe. Daarom werken we continu aan het verbeteren van onze werkwijzen. Resultaat gericht samenwerken is een werkwijze in onze divise Onderhoud & Renovatie die erop gericht is kosten te verlagen, kwaliteit te optimaliseren en het proces efficiënter te laten verlopen. Het doel? Opdrachtgevers en bewoners zo goed en betaalbaar mogelijk van dienst te zijn.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten!

Eric van Ginneken

Eric van Ginneken

Hoofd bedrijfsbureau

Inzicht en visie

Bij resultaatgericht samenwerken (RGS) is er minder sprake van de klassieke relatie tussen opdrachtgever en onderhoudsbedrijf. Opdrachtgever en onderhoudsbedrijf werken niet samen volgens een concreet takenpakket, maar vanuit een langdurig onderhoudscontract met een gedeelde visie. Deze visie wordt geformuleerd aan de hand van prestaties en strategieën die het onderhoudsbedrijf meer vrijheid geven bij de uitvoering van het onderhoud. Gedurende de contracttijd heeft de opdrachtgever inzicht in het proces en kunnen onderhoudsplannen naar wens worden bijgesteld.

Kostenefficiëntie en kwaliteitsgarantie

Een onderhoudscontract op basis van RGS heeft veel voordelen. Doordat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud wordt verschoven naar het onderhoudsbedrijf, loopt de opdrachtgever minder risico’s op faalkosten. Het onderhoudsbedrijf vult het onderhoud namelijk naar eigen inzicht in en dient te voldoen aan de prestatienorm. Het is daarom voor het onderhoudsbedrijf belangrijker om kostenefficiënt te werk te gaan. De langere contractduur heeft ook een positieve uitwerking op de kwaliteitsgarantie van het onderhoud. Doordat opdrachtgever en onderhoudsbedrijf langdurig samenwerken, is er meer continuïteit en ruimte voor verbetering van processen.

VGO certificaat

In 2020 heeft Zwaluwe het VGO certificaat behaald voor de volgende disciplines: gevels, daken, installaties en interieur. Het certificaat is te downloaden op onze pagina over certificering.