Zwaluwstate te Zevenbergschen Hoek

Oude bedrijfslocatie Zwaluwe Bouw

Nieuwe bedrijfslocatie

In 2016 zijn we met ons bedrijf verhuisd naar onze nieuwe bedrijfslocatie in Hooge Zwaluwe. Tussentijds hebben we onze oude bedrijfslocatie aan de Olavstraat in Zevenbergschen Hoek nog in gebruik genomen. Inmiddels is onze huidige bedrijfslocatie in Hooge Zwaluwe uitgebreid en staat ons pand aan de Olavstraat leeg.

Voortgang herontwikkelingsplan

De afgelopen periode heeft Zwaluwe Ontwikkeling gewerkt aan de omzetting van onze oude bedrijfslocatie naar de bouw van 14 levensloopbestendige appartementen en 6 grondgebonden woningen. Op de huidige locatie van het gedateerde kantoorpand aan de Olavstraat komt het appartementengebouw. Aan de zijde van De Vier Uitersten zijn de 6 eengezinswoningen gesitueerd. Naar aanleiding van de publicatie van het voorotwerpbestemmingsplan zijn, in samenspraak met de gemeente Moerdijk, enkele aanpassingen in het ontwerp en de situering van de nieuw te bouwen woningen doorgevoerd. Hieronder ziet u enkele impressies van het aangepaste plan.

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Inmiddels zijn wij zover om een vervolgstap te maken en heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 14 april 2022 tot en met woensdag 25 mei 2022.

In het kort

Status
In voorbereiding
Plaats
Zevenbergschen Hoek

Foto's