Veiligheid

Een veilige en gezonde werkomgeving. Dat is waar Zwaluwe voor staat. Niet alleen voor haar eigen medewerkers, ook die van haar co-makers. Dagelijks zijn honderden leidinggevenden en vaklieden bezig met onze projecten. Van elk project wordt in de ontwerpfase een veiligheidscoördinator aangesteld. Die verantwoordelijkheid nemen we graag.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Vanaf het initiatief van een project wordt gedacht aan het veilig kunnen bouwen en onderhouden van gebouwen. Zwaluwe kan als expert op dit gebied meedenken in de ontwerpoplossingen. Vanuit een risico inventarisatie kunnen wij in de ontwerpfase een V&G plan Ontwerpfase maken. Bij overdracht naar de realisatie gaat dit V&G plan over in een V&G plan uitvoeringsfase. Onze uitvoerders zijn in dat geval de veiligheidscoördinatoren op de projecten. Ze zijn hier voor opgeleid en we praten ze periodiek bij over de trends en ontwikkelingen op dat gebied. Evenals onze vaklieden die allemaal in het bezit zijn van minimaal VCA basis. Van onze co-makers verwachten we een zelfde proactieve houding. Naast V&G deelplannen verwachten we dat ook hun personeel beschikken over de juiste PBM’s en op de hoogte zijn van de risico’s van het project, de trends en de ontwikkelingen.

 

Rol van de preventiemedewerker

Al vanaf 2010 heeft Zwaluwe haar eigen preventiemedewerker, Albert Segers. Albert heeft een lang dienstverband bij Zwaluwe en is na zijn rol van timmerman doorgegroeid naar meewerkend uitvoerder. Vanuit zijn kennis en expertise en affiniteit met veiligheid, is hij sinds 2020 preventiemedewerker geworden. Onze preventiemedewerker bezoekt wekelijks in uitvoering zijnde projecten en voert daar zogeheten werkplekinspecties uit. Hierbij wordt gekeken naar het V&G plan, de deelplannen, de orde en netheid op en rond de bouwplaats, de bouwplaats inrichting, het dragen van de juiste PBM’s en controle op het voeren van startwerk gesprekken. Daarnaast wordt de kwaliteit van het project direct meegenomen. Samen met het projectteam worden de uitkomsten van de inspecties besproken en verbeterpunten geregistreerd. Deze verbeterpunten worden wekelijks besproken met de KAM-coördinator en maandelijks met alle projectleiders. Dit doen we om elkaar elke dag beter te maken.