SDG’s: duurzame doelen

SDG's: duurzame doelen

Zwaluwe gebruikt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) om impact te maken en haar duurzame doelstellingen te kunnen meten aan de hand van indicatoren. De SDG’s zijn vastgesteld door de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te kunnen maken, zie https://www.sdgnederland.nl/. Zwaluwe heeft een SDG route ontwikkeld om haar weg naar een duurzamere toekomst visueel te kunnen maken.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten!

Eric van Ginneken

Eric van Ginneken

Hoofd bedrijfsbureau

 

Zwaluwe SDG route 2022-2030

Hoe maakt Zwaluwe impact?

De Zwaluwe SDG route is gebaseerd op een driedelig stappenplan. Zwaluwe maakt impact aan de hand van dit driedelig stappenplan. Deze stappen zijn hieronder benoemd:

1.     Focus bepalen

Zwaluwe kiest ervoor om impact te maken op het gebied van duurzaamheid aan de hand van de vier geselecteerde SDG’s. Vanuit een uitgebreide SDG scan zijn deze vier SDG’s bepaald om haar focus op te leggen en zich verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Wanneer de geselecteerde SDG’s behaald worden, zal er opnieuw worden gekeken om een vernieuwende focus te bepalen.

 

2. Ambities & doelstellingen

Zwaluwe heeft op basis van haar vastgestelde focus doelstellingen gesteld voor de jaren 2022 en 2025. Deze doelstellingen dragen bij om uiteindelijk onze ambitie voor  2030 te behalen. Zwaluwe monitort haar doelstellingen aan de hand van indicatoren, die de status van de doelstelling weergeven.

3.     Het meten en bijsturen van onze doelstellingen

Bij Zwaluwe meten we de doelstellingen van de SDG’s door middel van vastgestelde indicatoren, die we projecteren in ons SDG-dashboard. Zo hebben we inzicht in onze duurzame doelen en kunnen we bijsturen waar nodig. Het meten stuurt ons om onze ambitie voor 2030 te behalen. Tot slot kunnen we onze duurzame besluiten baseren aan de hand van onze dashboards. Zo weten we waar en wanneer we impact gaan maken.

Zwaluwe & de toekomst

Met de ogen gericht op de toekomst willen we de komende jaren werken aan onze eigen Sustain Development Goal. Vanuit onze kernwaarden proberen we impact te maken in de gehele markt. Zwaluwe is vertrouwd & veelzijdig en ook duurzaam bewust.

Zwaluwe: De kracht van duurzame teamgeest!