Nieuwbouw E-veld Terheijden

Nieuwbouw van 46 woningen

Duurzaamste wijk gemeente Drimmelen

Op het E-veld is alles gericht op de toekomst. Op dit voormalige voetbalveld heeft Zwaluwe Ontwikkeling de duurzaamste woonwijk van de gemeente Drimmelen ontworpen. De woningen worden gebouwd met duurzame materialen, zijn energiezuinig en worden aangesloten op het Traais Warmtenetwerk van het Traais Energie Collectief. De focus is gelegd op natuur inclusiviteit en klimaatadaptatie door het toepassen van verschillende soorten beplanting, groene daken en nestgelegenheden voor onder meer vogels, vleermuizen en insecten.

Verschillende woningtypes

De nieuwe woonbuurt biedt een mooie mix van 12 façadewoningen, 10 hoek- en tussenwoningen en 14 drie- en vierkamer appartementen. Op de locatie worden binnen het project ook 10 sociale huurwoningen gerealiseerd voor Woonvizier. Daarnaast is er een vijftal kavels beschikbaar voor de bouw van tiny houses. De uitgifte en verkoop van deze kavels wordt door de gemeente Drimmelen voorbereid. Tussen de diverse woningtypes is veel groen en water en vooral: ruimte voor mens, plant en dier. De tuinen, ruime balkons en terrassen lopen over in de groene openbare ruimte.

In het kort

Status
Gerealiseerd
Plaats
Terheijden
Architect
Quadrant Architecten
Opdrachtgever
Zwaluwe Ontwikkeling
Expertises
Nieuwbouw TOPwoning

Foto's