Terug naar overzicht | 13 maart 2024

Week van de circulaire economie

Het is de week van de circulaire economie. Voor Zwaluwe staat 2024 in het teken van het opmaken van onze duurzaamheidsrapportage in het kader van de CSRD-wetgeving. Samen met onze in- en externe stakeholders werken we aan een duurzaamheidstrategie waarop we onze vier bedrijven de komende jaren gaan richten. Zwaluwe richt zich in brede zin op duurzaam ondernemen, circulariteit is daar een onderdeel van. Van de grondstoffen die we toepassen in onze projecten, het lokaal verwerven van onze opdrachten tot het plaatselijk opwekken van (bouw)energie.

SDG, ESG en CSRD-wetgeving

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het is een concept waarmee je de duurzaamheid- en maatschappelijke impact van bedrijven en organisaties kunt beoordelen. Het lijkt op het beter bekende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar heeft duidelijkere standaarden en internationaal meer bekendheid. De doelen voor duurzaam ondernemen worden vastgelegd in Sustainable Development Goals, SDG’s. De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen vanaf 2024/2025 te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. Dit alles met één en hetzelfde doel: het stimuleren van een klimaatvriendelijke en sociaal-ethische manier van ondernemen.

Bezoek Rabobank

Eén van de stakeholders waarmee we samenwerken aan onze duurzaamheidsstrategie is de Rabobank. Vorige week mochten we de Adviesraad Duurzaam Ondernemen van Rabobank regio Zeeland-West Brabant ontvangen. De avond stond in het teken van de CSRD. Na een uitleg door Jorrick van Heesch wat de wet inhoudt, hebben wij een toelichting gegeven op onze reis naar de totstandkoming van onze duurzaamheidsrapportage en de impact hiervan op ons bedrijf.

Circulariteit binnen Zwaluwe

Wij laten ons tijdig adviseren over de ontwikkelingen van producten en hoe we het gebruik van primaire grondstoffen kunnen reduceren. Dat kan door circulaire materialen toe te passen of minder producten te gebruiken, ook wel consuminderen genoemd. In onze woningverbeteringsprojecten kijken we welke producten nog geen technische einde levensduur hebben. Het liefst brengen we die producten terug in het project zelf – om logistieke bewegingen te voorkomen – of verwerken die in andere projecten van Zwaluwe of van haar ketenpartners bij dezelfde opdrachtgever.

Lokale betrokkenheid

Een ander onderdeel van duurzaam ondernemen is onze lokale betrokkenheid. Dit wordt uitgedrukt in ons werkgebied, +/- 35 km rondom ons hoofdkantoor in Hooge Zwaluwe. Ongeveer 60% van onze collega’s komen uit de dorpskernen rondom Hooge Zwaluwe. De balans tussen werk en privé vinden we belangrijk. Korte reisafstanden helpen daarbij. En dat niet alleen voor onze collega’s, maar ook voor de comakers waar wij onze projecten mee realiseren.

Opwekken (bouw)energie

Met onze vier windwokkels en bijna 200 zonnepanelen op ons kantoor en onze energyhubs op de bouwplaatsen, wekken we plaatselijk stroom op die we nodig hebben om ons kantoor en onze bouwplaats te kunnen voorzien van energie. Ook dat is voor ons onderdeel van circulair ondernemen. Dit en nog veel meer thema’s vanuit de ESG’s maken dat de CSRD-wetgeving ons goed past. We komen met onze stakeholders tot de materiële thema’s op basis van de ESG’s en daaruit maken we een strategie waarin onze waardeketen zich herkent en waar wij onze vertrouwde veelzijdigheid in kwijt kunnen!

Meer nieuws

29 april 2024

Ramen gezeemd klooster Sint Catharinadal

Ramen gezeemd klooster Sint Catharinadal

19 april 2024

Twee verbeteringsprojecten opgeleverd aan Alwel!

Twee verbeteringsprojecten opgeleverd aan Alwel!

10 april 2024

Bijeenkomst ‘Werk in uitvoering’ met ketenpartners Coen Hagedoorn Bouwgroep en Heijmans

Bijeenkomst ‘Werk in uitvoering’ met ketenpartners Coen Hagedoorn Bouwgroep en Heijmans