Terug naar overzicht | 19 januari 2023

Ondertekening raamovereenkomst Resultaatgericht Samenwerken

Ondertekening raamovereenkomst Resultaatgericht Samenwerken

Op woensdag 18 januari 2023 heeft Zwaluwe Bouw samen met Smits Vastgoedzorg, Hemubo en VORM Renovatie, de raamovereenkomsten Resultaatgericht Samenwerken ondertekend met Trivire. Hiermee is de vaste samenwerking tussen de partijen op het gebied van toekomstige renovatie- en verduurzamingsprojecten officieel van start gegaan!

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

De komende jaren gaat Trivire met vier vaste ketenpartners, waar Zwaluwe Bouw er één van is, werken op het gebied van grote renovatie- en verduurzamingsprojecten. Daar hoort ook een nieuwe werkwijze bij, namelijk die van Resultaatgericht Samenwerken. Dit houdt in dat Trivire met de vaste ketenpartners een duurzame samenwerking aangaat en dat samen invulling wordt gegeven aan renovatie- en verduurzamingsprojecten. Hierbij is Trivire niet langer de opdrachtgever en Zwaluwe Bouw de uitvoerder, maar wordt er echt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Uitvoering op basis van resultaten

Daarnaast worden aan de voorkant van een renovatie- of verduurzamingsproject afspraken met elkaar gemaakt over de te behalen resultaten. Op basis van deze resultaten, leggen we samen met onze ketenpartners vervolgens een aantal scenario’s aan Trivire voor, voor wat betreft de uitvoering van het project. Trivire kiest het best passende scenario en wij gaan hier vervolgens mee aan de slag. Zodra een renovatie- of verduurzamingsproject is afgerond blijft de ketenpartner ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de door hen gerenoveerde of verduurzaamde woningen.

Grote voordelen

Het werken met vaste ketenpartners op basis van RGS brengt zowel voor Trivire, voor Zwaluwe Bouw, voor de andere ketenpartners als voor de bewoners veel voordelen met zich mee. Zo zien we een versnelling van de duurzaamheidsopgave, omdat meerdere projecten in “treintjes ” worden voorbereid en uitgevoerd. Ook komt er eenduidigheid in de manier waarop renovatie- en verduurzamingsprojecten worden gerealiseerd: zowel in aanpak als in de manier waarop er met bewoners wordt gecommuniceerd. Alle bewoners krijgen dezelfde klantgerichte behandeling. We zorgen voor continuïteit: bewoners hebben steeds contact met dezelfde ketenpartner, ook na afloop van een project. En alle woningen voldoen voortaan aan een bepaald kwaliteitsniveau. Op deze manier hopen wij met elkaar echt van betekenis te kunnen zijn voor de bewoners. Wij kijken dan ook erg uit naar de toekomstige samenwerking!


                    

Meer nieuws

24 maart 2023

Actuele nieuwbouwprojecten

Actuele nieuwbouwprojecten

27 februari 2023

Ondertekening overeenkomst beheersfase voormalig gemeentehuis Numansdorp

Ondertekening overeenkomst beheersfase voormalig gemeentehuis Numansdorp

18 februari 2023

Nieuwbouwproject Zwaluwstate vanaf 24 februari in de verkoop!

Nieuwbouwproject Zwaluwstate vanaf 24 februari in de verkoop!