Nazorgformulier

Een tevreden klant is altijd ons doel. En nul opleverpunten. Bij oplevering kan het onverhoopt voorkomen dat u als klant meent dat er iets tóch niet op orde is. Via het onderstaande nazorgformulier kunt u hier melding van maken.

Wij willen u vragen eerst zorgvuldig de nazorg procedure door te nemen voordat u het nazorgformulier indient.

Wij willen u erop attenderen goed te onderzoeken of uw melding binnen de garantie valt. Wanneer blijkt dat uw melding buiten de garantie valt, behoudt Zwaluwe Bouw zich het recht voor om behandelings- cq. inspectiekosten bij u in rekening te brengen.

Daarnaast willen wij u adviseren om eventuele gevolgschade te melden bij uw inboedelverzekering.

Formulier

1Uw gegevens
2Gegevens project
3Omschrijving klacht
4Foto
5Akkoord