Restauratie

Cultureel erfgoed is van ons allemaal. Door onze expertise in te zetten bij restauratiewerken dragen wij actief bij aan het terugdringen van achteruitgang en verval van historische stadsgezichten. Ieder jaar mogen wij meerdere monumentale panden restaureren.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten!

Edwin Knipscheer

Edwin Knipscheer

Operationeel directeur

Duurzaam restaureren

Bij elk restauratieproject denkt Zwaluwe met de opdrachtgever mee. Bij het restaureren van monumentale panden en herbestemmingen houden we altijd rekening met gemeentelijke omgevingsvergunningen. Daarnaast denken we actief vooruit door minder onderhoudsgevoelige materialen te gebruiken. Met moderne restauratietechnieken verlagen we ook de exploitatie- en instandhoudingskosten. Zo dragen we ook met restauratiewerkzaamheden bij aan een duurzame maatschappij.

Ambachtelijk vakmanschap

Bij restauratie werken we met ambachtelijke bouwmethoden om de originele stijl van een pand in ere te houden. Onze vaklieden kunnen niet alleen met moderne technieken werken, maar zijn ook goed bekend met oude ambachtelijke methoden. Zwaluwe is gebrand op de vakkennis van zijn medewerkers en stimuleert interne opleiding en bijscholing, ook op het gebied van historische bouwmethoden.